exemple de cheltuieli nedeductibile

Posted by admin on 16. Dezember 2018

Articolul 21, alin. Nu intră Sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi Naturale sau a Altor Cauze de forţă majoră, în condiţiile STABILITE prin norme. Normele precizează că veniturile DIN dividende primite de la persoane Juridice Române sau străine nu au, pentru determinarea profitului impozabil, cheltuieli aferente. Ce este limita de articole? Tocmai ai depășit limita de 6 articole pe care le potï CITI Lunar fără să FII logat în contul tău avocatnet. Codul fiscal enumera aceste DIN urma cheltuieli. Pentru a déduire cheltuielile cu serviciile de Management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contrat încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, Studii de fezabilitate, de piaţă sau lisse Alte materiale corespunzătoare; contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate. Nu intră Sub incidenţa condiţiei privitoare la încheierea contractelor de prestări de servicii prevăzute în acest Context serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate şi de persoane Juridice, cum sunt: cele de Întreţinere şi reparare a Activelor, serviciile poştale, serviciile de Comunicaţii şi de multiplicare, parcare, transport şi altele asemenea. Acestea reprezintă Elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective un beneficiilor Dacă acestea sunt impozitate conformez Titlului III privind impozitul PE venit. Potrivit Normelor de aplicare a acestor prevederi DIN codul fiscal, cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamităţi Naturale sau a Altor Cauze de forţă majoră sunt prévenant cheltuieli déductibile la calculul profitului impozabil, în măsura în Care acestea se găsesc situer în zone declarate, potrivit prevederilor LEGALE speciale pentru fiecare domeniu, afectate de calamităţi Naturale sau de Alte Cauze de forţă majoră.

Monitorul Oficial Nr. După ce am arătat, Într-un matériel antérieur, cheltuielile déductibile admise la calcularea venitului impozabil, completăm aceste Informaţii cu prezentarea cheltuielilor nedéductibile. Pentru continuarea lecturii, te rugăm să te loghezi. Totodată, sunt prévenant déductibile şi cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse de épidéii, epizootii, ACCIDENTE Industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau Economice, conjoncturi externe şi în caz de război.

Comments are closed.